Skip to content

Virility Tabs

Shop for Health Concerns
Original price $27.90 - Original price $27.90
Original price
$27.90
$27.90 - $27.90
Current price $27.90

Chinese Therapuetic Effects:
Warms Kidney Yang, Tonifies the Qi and Blood 
Relaxes the Shen 
Therapuetic Actions:

  1. Promotes male fertility
  2. Useful for impotence, poor sperm count and poor sperm mobility
  3. Can also be used for Yang deficiency individuals as a tonic

Internal: 2 to 3 tablets, three times per day between meals

 

Kirin Ginseng Jilin Shen 
Yu-piao Yu Biao 
Cistanche Rou Cong Rong 
Morinda Ba Ji Tian 
Astragalus Huang Qi 
Deer Antler Sediment Lu Jiao Shuang 
Dipsacus Xu Duan 
Tang-kuei Dang Gui 
Psoralea Bu Gu Zhi 
Eucommia Du Zhong 
Cynamorium Suo Yang 
Rehmannia Shu Di Huang 
Cardamon Sha Ren 
Gelatin E Jiao 
Cinnamon Bark Rou Gui