Maternal Herbal

Shop for Health Concerns

$33.90

Maternal Herbal by Health Concerns | 90 Tablets | Can also be used for yang deficient individuals and low libido

About Maternal Herbal:

Chinese Therapuetic Effects:
Tonifies the Liver yin and Kidney Yang, Tonifies and Nourishes the Blood 
Relaxes the Shen, Tonifies the Qi 
Invigorates the Blood and Qi 
Therapuetic Actions:

  1. Promote fertility in women
  2. Can also be used for yang deficient individuals and low libido

Internal: 2 to 3 tablets, three times per day, between meals

 

Kirin ginseng root ji lin shen 
Cistanche salsa herb rou cong rong 
Rehmannia (cooked) root shu di huang 
Tang kuei root dang gui 
Ligustrum fruit nu zhen zi 
Rubus fruit fu pen zi 
Deer antler sediment lu jiao jiao 
Morinda root ba ji tian 
Cynamorium plant suo yang 
Fu shen sclerotium fu shen 
Ligusticum root chuan xiong 
Eucommia bark du zhong 
Epimedium herb yin yang huo 
Evodia fruit wu zhu yu 
Cinnamon bark rou gui 
Zanthoxylum fruit chuan jiao